Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի լրաբեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի լրաբեր

Գլխավոր խմբագիր - Հ.Ց. Պետրոսյան

ISBN: 978-9939-72-548-2

Գիտական բնագավառ - Ֆիզիկա, Մաթեմատիկա, Ճարտարագիտություն, Երկրագիտություն և տիեզերքի գիտություն Վեբ կայք - https://innovative.polytechnic.am/hy/Հանդեսներ/5

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!