Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա

Գլխավոր խմբագիր - Ռ. Աբրահամյան

ISSN(print): 1829-1074

Գիտական բնագավառ - Կլինիկական և փորձարարական բժշկություն II (Ներքին հիվանդությունների հետ կապ չունեցող մասնագիտություններ) Վեբ կայք - http://perinatology.am/
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2015 0.03 - -
2012 0.05 - -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!