Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի. Հիդրոլոգիա և հիդրոտեխնիկա

Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի. Հիդրոլոգիա և հիդրոտեխնիկա

Գլխավոր խմբագիր - Հ.Վ. Թոքմաջյան

ISSN(print): 1829-4413

Գիտական բնագավառ - Երկրագիտություն և տիեզերքի գիտություն Վեբ կայք - https://innovative.polytechnic.am/hy/%D5%80%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A5%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D6%80/4?subtype=41&year=

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!