Հանդես - Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու

Հանդես - Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու

Գլխավոր խմբագիր - Լ. Մուրադյան

ISBN: 978-9939-72-551-2

Գիտական բնագավառ - Արվեստ և հումանիտար գիտություններ Վեբ կայք - http://ysitc.am/science/view/7

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!