Հանդես»- Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու

Հանդես»- Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու

Գլխավոր խմբագիր - Լ. Մուրադյան

ISBN: 978-9939-72-551-2

Գիտական բնագավառ - Արվեստ և հումանիտար գիտություններ Վեբ կայք - http://ysitc.am/science/view/7
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2017 - - -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!