Կենտրոնի առաքելությունն է ստեղծել հայ գիտնականների և գիտական կազմակերպությունների գիտական գործունեության, հայաստանյան ամսագրերի մշակման և վերլուծության համակարգ, ինչպես նաև` նպաստել այդ համակարգի ինտեգրմանը միջազգային գիտական հանրությանը։

Կենտրոնի գործունեությունը

Հայաստանի գիտության ոլորտի ուսումնասիրություն և մշտադիտարկում

Հայաստանի գիտության ոլորտի ուսումնասիրություն և մշտադիտարկում

Հայաստանում գիտաչափության` որպես գիտության առանձին ճյուղի ներդրում և զարգացում

Հայաստանում գիտաչափության` որպես գիտության առանձին ճյուղի ներդրում և զարգացում

Հայաստանյան ամսագրերի ազդեցության գործոնի հաշվում

Հայաստանյան ամսագրերի ազդեցության գործոնի հաշվում

Գիտական հղման հայկական ցուցիչի ստեղծում

Գիտական հղման հայկական ցուցիչի ստեղծում

ՀՀ ԿԳՆ Գիտության կոմիտեին, ՀՀ նախարարություններին, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիային, պետական կառավարման մարմիններին, բուհերին, խմբագրություններին և այլ շահագրգիռ կազմակերպություններին գիտական տեղեկատվության տրամադրում

ՀՀ ԿԳՆ Գիտության կոմիտեին, ՀՀ նախարարություններին, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիային, պետական կառավարման մարմիններին, բուհերին, խմբագրություններին և այլ շահագրգիռ կազմակերպություններին գիտական տեղեկատվության տրամադրում

Գիտության բնագավառում վիճակագրության, գիտական ներուժի հաշվառման, վերլուծության և կանխատեսման մեթոդաբանության մշակում

Գիտության բնագավառում վիճակագրության, գիտական ներուժի հաշվառման, վերլուծության և կանխատեսման մեթոդաբանության մշակում

Տեսնել բոլորը

Ծրագրեր

Հայաստանյան հետազոտությունների գնահատման համակարգի մշակում՝ հիմնված գիտաչափական մոտեցման վրա

Գիտելիքահեն տնտեսության մեջ հետազոտական համակարգերը վճռական դեր են կատարում կայուն սոցիալական զարգացման գործում: Հետևաբար, ազգային հետազոտական համակարգերի զարգացումն ու կատարելագործումը բազմաթիվ երկրների առաջնահերթ օրակարգում է: Նման բարեփոխումներ իրականացնելու ճանապարհին շատ երկրներ որդեգրել են կատարողականի վրա հիմնված գիտության ֆինանսավորման, գիտական կադրերի հավաքագրման և առաջխաղացման մոտեցում, ինչն էլ իր հերթին հիմնված է հետազոտությունների գնահատման վրա:

Տեսնել բոլորը

Գալիք միջոցառումներ

Բաժանորդագրվեք

Նորություններ

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!