ARMENIAN SCIENCE CITATION INDEX (ASCI)

«Գիտական հղման հայկական ցուցիչ» (ԳՀՀՑ) նախագիծը իրենց ներկայացնելու է Հայաստանում հրատարակվող բոլոր գիտական պարբերականների, գիտական կազմակերպությունների, գիտնականներիի, հղումների և այլ գիտական տեղեկատվության շտեմարանների մի ամբողջական համակարգ։

Ներկայումս CSIAM կենտրոնի կողմից հավաքագրվում, մշակվում և համալրվում են համապատասխան շտեմարանները։

Հաջորդիվ անհրաժեշտ է ստեղծել մեկ միասնակ առցանց հարթակ, որտեղ ներկայացված կլինեն վերոնշյալ գիտական տեղեկատվությունները։

ԳՀՀՑ-ն կպարունակի տեղեկատվություն սկսած 2007թ․-ից։

ԳՀՀՑ-ն պետք է դառնա հայ գիտնականների և գիտական կազմակերպությունների գիտական գործունեության, հայաստանյան ամսագրերի մշակման և վերլուծության համակարգ, որը կինտեգրվի միջազգային գիտական հանրությանը։

 

ՄԵՐ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐԸ

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, Գիտության Կոմիտե

Blockchain R&D Hub

 

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!