ARMENIAN SCIENCE CITATION INDEX (ASCI)

«Գիտական հղման հայկական ցուցիչ» (ԳՀՀՑ) նախագիծը իրենց ներկայացնելու է Հայաստանում հրատարակվող բոլոր գիտական պարբերականների, գիտական կազմակերպությունների, գիտնականներիի, հղումների և այլ գիտական տեղեկատվության շտեմարանների մի ամբողջական համակարգ։

Ներկայումս CSIAM կենտրոնի կողմից հավաքագրվում, մշակվում և համալրվում են համապատասխան շտեմարանները։

Հաջորդիվ անհրաժեշտ է ստեղծել մեկ միասնակ առցանց հարթակ, որտեղ ներկայացված կլինեն վերոնշյալ գիտական տեղեկատվությունները։

ԳՀՀՑ-ն կպարունակի տեղեկատվություն սկսած 2007թ․-ից։

ԳՀՀՑ-ն պետք է դառնա հայ գիտնականների և գիտական կազմակերպությունների գիտական գործունեության, հայաստանյան ամսագրերի մշակման և վերլուծության համակարգ, որը կինտեգրվի միջազգային գիտական հանրությանը։

 

 EURASIAN REGIONAL SCIENCE CITATION INDEX (ERSCI)

 «Գիտական հղման եվրասիական տարածաշրջանային ցուցիչ» նախագիծը միավորում է չորս երկրների (Հայաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ռուսաստան) ջանքերը ԵԱՏՄ երկրների միասնական գիտական հղման ցուցիչի ստեղծման գործում, որը կնշանավորի գիտության և կրթության կառավարման ոլորտում գլոբալ համագործակցությունը՝ ԵԱՏՄ երկրների միասնական թվային տեղեկատվական և վերլուծական հարթակի ստեղծմամբ։

 Նախագիծը բաց է հետխորհրդային այլ երկրների համար։ 

ԳՀԵՏՑ-ն պետք է դառնա ԵԱՏՄ երկրների գիտության և կրթության միասնական տեղեկատվական ցանցի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը։

 

ՄԵՐ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐԸ

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, Գիտության Կոմիտե

 Blockchain R&D Hub

 

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!