Կառուցվածք և գործունեություն

Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնը ստեղծվել է 2010թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության Գիտության կոմիտեի և ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախաձեռնությամբ: Կենտրոնը գործում է ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում: Կենտրոնը համագործակցում է ոլորտի առաջատար կազմակերպությունների հետ, Գիտաչափության և տեղեկատվաչափության միջազգային ընկերակցության անդամ է:

Կենտրոնի կառուցվածքը

Տեղեկատվության հավաքագրման և մշակման բաժին

Տեղեկատվության հավաքագրման և մշակման բաժին

Վիճակագրության և վերլուծության բաժին

Վիճակագրության և վերլուծության բաժին

Հետազոտությունների և կանխատեսումների բաժին

Հետազոտությունների և կանխատեսումների բաժին

Կենտրոնի գործունեությունը

Հայաստանի գիտության ոլորտի ուսումնասիրություն և մշտադիտարկում

Հայաստանի գիտության ոլորտի ուսումնասիրություն և մշտադիտարկում

Հայաստանում գիտաչափության` որպես գիտության առանձին ճյուղի ներդրում և զարգացում

Հայաստանում գիտաչափության` որպես գիտության առանձին ճյուղի ներդրում և զարգացում

Հայաստանյան ամսագրերի ազդեցության գործոնի հաշվում

Հայաստանյան ամսագրերի ազդեցության գործոնի հաշվում

Գիտական հղման հայկական ցուցիչի ստեղծում

Գիտական հղման հայկական ցուցիչի ստեղծում

ՀՀ ԿԳՆ Գիտության կոմիտեին, ՀՀ նախարարություններին, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիային, պետական կառավարման մարմիններին, բուհերին, խմբագրություններին և այլ շահագրգիռ կազմակերպություններին գիտական տեղեկատվության տրամադրում

ՀՀ ԿԳՆ Գիտության կոմիտեին, ՀՀ նախարարություններին, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիային, պետական կառավարման մարմիններին, բուհերին, խմբագրություններին և այլ շահագրգիռ կազմակերպություններին գիտական տեղեկատվության տրամադրում

Գիտության բնագավառում վիճակագրության, գիտական ներուժի հաշվառման, վերլուծության և կանխատեսման մեթոդաբանության մշակում

Գիտության բնագավառում վիճակագրության, գիտական ներուժի հաշվառման, վերլուծության և կանխատեսման մեթոդաբանության մշակում

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!