Կենտրոնի առաքելությունն է ստեղծել հայ գիտնականների և գիտական կազմակերպությունների գիտական գործունեության, հայաստանյան ամսագրերի մշակման և վերլուծության համակարգ, ինչպես նաև` նպաստել այդ համակարգի ինտեգրմանը միջազգային գիտական հանրությանը։

Կենտրոնի գործունեությունը

Հայաստանի գիտության ոլորտի ուսումնասիրություն և մշտադիտարկում

Հայաստանի գիտության ոլորտի ուսումնասիրություն և մշտադիտարկում

Հայաստանում գիտաչափության` որպես գիտության առանձին ճյուղի ներդրում և զարգացում

Հայաստանում գիտաչափության` որպես գիտության առանձին ճյուղի ներդրում և զարգացում

Հայաստանյան ամսագրերի ազդեցության գործոնի հաշվում

Հայաստանյան ամսագրերի ազդեցության գործոնի հաշվում

Գիտական հղման հայկական ցուցիչի ստեղծում

Գիտական հղման հայկական ցուցիչի ստեղծում

ՀՀ ԿԳՆ Գիտության կոմիտեին, ՀՀ նախարարություններին, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիային, պետական կառավարման մարմիններին, բուհերին, խմբագրություններին և այլ շահագրգիռ կազմակերպություններին գիտական տեղեկատվության տրամադրում

ՀՀ ԿԳՆ Գիտության կոմիտեին, ՀՀ նախարարություններին, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիային, պետական կառավարման մարմիններին, բուհերին, խմբագրություններին և այլ շահագրգիռ կազմակերպություններին գիտական տեղեկատվության տրամադրում

Գիտության բնագավառում վիճակագրության, գիտական ներուժի հաշվառման, վերլուծության և կանխատեսման մեթոդաբանության մշակում

Գիտության բնագավառում վիճակագրության, գիտական ներուժի հաշվառման, վերլուծության և կանխատեսման մեթոդաբանության մշակում

Տեսնել բոլորը

Ծրագրեր

Դեպի հայաստանյան գիտության միջազգայնացում. Գիտական հղման հայկական ցուցիչ, ՀՀ ԿԳՄՍ Գիտության կոմիտե

Հղման ցուցիչները մասնագիտացված մատենագիտական տվյալների բազաներ են, որոնք պարունակում են գիտական հոդվածների, մենագրությունների, արտոնագրերի և գիտական գրականության այլ տեսակների նկարագրություններ։ Ամբողջ աշխարհում կիրառվում են գիտնականների, գիտական կազմակերպությունների և երկրների հրատարակչական ակտիվության և ստացվող հղումների քանակաորակական վերլուծության համար՝ գիտական հետազոտությունների արդյունավետության գնահատման նպատակով։

Տեսնել բոլորը

Գալիք միջոցառումներ

Բաժանորդագրվեք

Նորություններ

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!