CSIAM-ի ղեկավարը մասնակցել է վերապատրաստման ծրագրի Լյովենի կաթոլիկ համալսարանում

CSIAM-ի ղեկավարը մասնակցել է վերապատրաստման ծրագրի Լյովենի կաթոլիկ համալսարանում

2018 թվականի օգոստոսի 27-30 Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնի ղեկավար կ.գ.թ. Շուշանիկ Սարգսյանը մասնակցել է «Գիտության և տեխնոլոգիաների զարգացման միտումների մոնիթորինգ և գնահատում» խորագրով վերապատրաստման ծրագրին, որը կազմակերպել էր Լյովենի կաթոլիկ համալսարանի Հետազոտությունների և զարգացման մոնիթորինգի կենտրոնը։ Վերապատրաստումը ներառում էր հետազոտական գործունեության մոնիթորինգին և գնահատմանն առնչվող տեսական և գործնական հարցեր։

Այլ նորություններ

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!