Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Ֆիզմաթ. գիտություններ

Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Ֆիզմաթ. գիտություններ

Գլխավոր խմբագիր - Վ. Աթաբեկյան

ISSN(print): 1829-1740

Գիտական բնագավառ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, միջառարկայական ֆիզիկա Վեբ կայք - http://ysu.am/science/hy/1520434936
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2017 0.149 - -
2016 0.119 - -
2015 0.062 - -
2014 0.108 - -
2013 0.03 - -
ցույց տալ ամբողջը

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!