Հայաստանյան ամսագրերի Ազդեցության գործոն 2020. արդյունքները հայտնի են

Հայաստանյան ամսագրերի Ազդեցության գործոն 2020. արդյունքները հայտնի են

ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնը հաշվարկել է հայաստանյան գիտական ամսագրերի 2020թ. Ազդեցության գործոնները (ArmJIF): Հետազոտության մեջ ընդգրկված է եղել 125 գիտական ամսագիր, սակայն միայն 96 ամսագիրն է բավարարել Ազդեցության գործոնի հաշվարկման պայմաններին: Այդ ամսագրերի Ազդեցության գործոններին, ինչպես նաև վարկանիշային աղյուսակներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

Նշենք, որ ամսագիրը կարող է ընդգրկված լինել գիտական մի քանի բնագավառներում:

Այլ նորություններ

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!