ՀՀ գիտական ամսագրերի Ազեցության գործոն (ArmJIF 2018)

ՀՀ գիտական ամսագրերի Ազեցության գործոն (ArmJIF 2018)

Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնի կողմից հաշվարկվել է ՀՀ 83 գիտական ամսագրերի Ազդեցության գործոնը (Armenian journal Impact Factor): Ներքոնշյալ հղումով կարող եք ծանոթանալ ամսագրերի ArmJIF-ի տվյալների հետ, ինչպես նաև կատարել որոնումներ ըստ ամսագրերի գիտական բնագավառների:

http://csiam.sci.am/am/magazines/

Այլ նորություններ

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!