Գիտական բնագավառ - Կենսագիտություններ (ընդհանուր, բջջային և ենթաբջջային կենսաբանություն, գենետիկա)

ամսագրի անվանում

ArmJIF
JCR IF
CiteScore
 • New Armenian Medical Journal
  ArmJIF 0.075
  JCR IF -
  CiteScore 0.2
 • Вестник РАУ.Физико-математические и естественные науки
  ArmJIF 0.125
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բժշկություն. գիտություն և կրթություն
  ArmJIF 0.025
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Քիմիա և կենսաբանություն
  ArmJIF 0.114
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայաստանի բժշկագիտություն
  ArmJIF 0.032
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայաստանի կենսաբանական հանդես
  ArmJIF 0.118
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր
  ArmJIF 0.022
  JCR IF -
  CiteScore -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!