Գիտական բնագավառ - Կենսագիտություններ (ընդհանուր, բջջային և ենթաբջջային կենսաբանություն, գենետիկա)

ամսագրի անվանում

ArmJIF
JCR IF
CiteScore
 • New Armenian Medical Journal
  ArmJIF 0.031
  JCR IF -
  CiteScore 0.07
 • Вестник РАУ.Физико-математические и естественные науки
  ArmJIF 0.019
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բժշկություն. գիտություն և կրթություն
  ArmJIF 0.017
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Քիմիա և կենսաբանություն
  ArmJIF 0.171
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայաստանի բժշկագիտություն
  ArmJIF 0.028
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայաստանի կենսաբանական հանդես
  ArmJIF 0.164
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր
  ArmJIF 0.022
  JCR IF -
  CiteScore -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!