Գիտական բնագավառ - Կլինիկական և փորձարարական բժշկություն II (ներքին հիվանդությունների հետ կապ չունեցող մասնագիտություններ)

ամսագրի անվանում

ArmJIF
JCR IF
CiteScore
 • New Armenian Medical Journal
  ArmJIF 0.075
  JCR IF -
  CiteScore 0.2
 • Բանբեր ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության
  ArmJIF 0.08
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բժշկություն. գիտություն և կրթություն
  ArmJIF 0.025
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայաստանի բժշկագիտություն
  ArmJIF 0.032
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ՀՀ ԳԱԱ բնական գիտությունների էլեկտրոնային ամսագիր
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հոգեկան առողջության հայկական հանդես
  ArmJIF 0.067
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ուռուցքաբանության և կլինիկական բժշկության եվրասիական ամսագիր
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր
  ArmJIF 0.022
  JCR IF -
  CiteScore -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!