Գիտական բնագավառ - Քիմիա

ամսագրի անվանում

ArmJIF
JCR IF
CiteScore
 • Химический журнал Армении
  ArmJIF 0.123
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Բնական գիտություններ
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի. Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ
  ArmJIF 0.121
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի.Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում
  ArmJIF 0.077
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու
  ArmJIF 0.025
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Քիմիա և կենսաբանություն
  ArmJIF 0.111
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագիր
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ՀՀ ԳԱԱ բնական գիտությունների էլեկտրոնային ամսագիր
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Պրակ Ա, Պրակ Բ
  ArmJIF 0.068
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, պրակ Բ
  ArmJIF 0.019
  JCR IF -
  CiteScore -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!