Գիտական բնագավառ - Քիմիա

ամսագրի անվանում

ArmJIF
JCR IF
CiteScore
 • Химический журнал Армении
  ArmJIF 0.094
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Բնական գիտություններ
  ArmJIF 0.016
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի. Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ
  ArmJIF 0.029
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի.Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում
  ArmJIF 0.075
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բնագետ
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Քիմիա և կենսաբանություն
  ArmJIF 0.114
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ՀՀ ԳԱԱ բնական գիտությունների էլեկտրոնային ամսագիր
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Շիրակի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր
  ArmJIF 0.136
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, պրակ Բ
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!