Գիտական բնագավառ - Երկրագիտություն և տիեզերքի գիտություն

ամսագրի անվանում

ArmJIF
JCR IF
CiteScore
 • Armenian Journal of Physics
  ArmJIF 0.217
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Astrophysics
  ArmJIF 0.402
  JCR IF 0.717
  CiteScore 0.9
 • Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences)
  ArmJIF 0.559
  JCR IF 0.578
  CiteScore 1
 • Астрофизика
  ArmJIF 0.076
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Вестник РАУ.Физико-математические и естественные науки
  ArmJIF 0.081
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Բնական գիտություններ
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի.Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում
  ArmJIF 0.077
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն
  ArmJIF 0.051
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ՀՀ ԳԱԱ բնական գիտությունների էլեկտրոնային ամսագիր
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր. Գիտություններ երկրի մասին
  ArmJIF 0.079
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր. Ֆիզիկա
  ArmJIF 0.098
  JCR IF -
  CiteScore -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!