Գիտական բնագավառ - Երկրագիտություն և տիեզերքի գիտություն

ամսագրի անվանում

ArmJIF
JCR IF
CiteScore
 • Armenian Journal of Physics
  ArmJIF 0.051
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Astrophysics
  ArmJIF 0.204
  JCR IF 0.643
  CiteScore 0.48
 • Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences)
  ArmJIF 0.306
  JCR IF 0.577
  CiteScore 0.51
 • Астрофизика
  ArmJIF 0.149
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Вестник РАУ.Физико-математические и естественные науки
  ArmJIF 0.019
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Բնական գիտություններ
  ArmJIF 0.035
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի.Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում
  ArmJIF 0.116
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բնագետ
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն
  ArmJIF 0.138
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի լրաբեր
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր . Գիտություններ երկրի մասին
  ArmJIF 0.103
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր. Ֆիզիկա
  ArmJIF 0.252
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ՀՀ ԳԱԱ բնական գիտությունների էլեկտրոնային ամսագիր
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!