Գիտական բնագավառ - Ճարտարագիտություն

ամսագրի անվանում

ArmJIF
JCR IF
CiteScore
 • Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Բնական գիտություններ
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի. Էլեկտրատեխնիկա, Էներգետիկա
  ArmJIF 0.148
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի.Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն
  ArmJIF 0.118
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա
  ArmJIF 0.089
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր
  ArmJIF 0.105
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու
  ArmJIF 0.025
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Եվրոպական համալսարան
  ArmJIF 0.027
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Կոմպյուտերային գիտության մաթեմատիկական խնդիրներ
  ArmJIF 0.085
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր
  ArmJIF 0.061
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագիր
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ
  ArmJIF 0.186
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ՀՀ ԳԱԱ և ՀԱՊՀ տեղեկագիր (տեխ.գիտ. սերիա)
  ArmJIF 0.155
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ճարտարապետության և շինարարության ՀԱՀ գիտական աշխատություններ
  ArmJIF 0.033
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ճարտարապետության և շինարարության ՀԱՀ տեղեկագիր
  ArmJIF 0.06
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Պրակ Ա, Պրակ Բ
  ArmJIF 0.068
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, պրակ Բ
  ArmJIF 0.019
  JCR IF -
  CiteScore -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!