Գիտական բնագավառ - Ճարտարագիտություն

ամսագրի անվանում

ArmJIF
JCR IF
CiteScore
 • Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Բնական գիտություններ
  ArmJIF 0.016
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի. Էլեկտրատեխնիկա, Էներգետիկա
  ArmJIF 0.114
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի.Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն
  ArmJIF 0.189
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա
  ArmJIF 0.087
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր
  ArmJIF 0.067
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Եվրոպական համալսարան
  ArmJIF 0.036
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Կիբեռնետիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մաթեմատիկական հարցեր
  ArmJIF 0.192
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի լրաբեր
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր
  ArmJIF 0.047
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայաստանի շինարարների միության տեղեկագիր
  ArmJIF 0.033
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ
  ArmJIF 0.165
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ՀՀ ԳԱԱ և ՀԱՊՀ տեղեկագիր (տեխ.գիտ. սերիա)
  ArmJIF 0.183
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ճարտարապետության և շինարարության ՀԱՀ գիտական աշխատություններ
  ArmJIF 0.119
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ճարտարապետության և շինարարության ՀԱՀ տեղեկագիր
  ArmJIF 0.041
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Շիրակի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր
  ArmJIF 0.136
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, պրակ Բ
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!