Գիտական բնագավառ - Հասարակական գիտություններ I (ընդհանուր, տարածաշրջանային և համայնքային հարցեր)

ամսագրի անվանում

ArmJIF
JCR IF
CiteScore
 • Вестник РАУ. Гуманитарные и общественные науки
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Արդարադատություն
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Արեւելագիտության հարցեր
  ArmJIF 0.032
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն
  ArmJIF 0.342
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն
  ArmJIF 0.139
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր հայագիտության
  ArmJIF 0.035
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի արխիվների
  ArmJIF 0.132
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր – Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան
  ArmJIF 0.012
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Եվրոպական համալսարան
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ժամանակակից Եվրասիա
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Լրաբեր հասարակական գիտությունների
  ArmJIF 0.026
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Կրթությունը և գիտությունը Արցախում
  ArmJIF 0.054
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայագիտական հանդես
  ArmJIF 0.03
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայագիտության հարցեր
  ArmJIF 0.12
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայկական բանակ
  ArmJIF 0.113
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հանրային կառավարում
  ArmJIF 0.019
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Մանկավարժական միտք
  ArmJIF 0.006
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Մխիթար Գոշ
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Շիրակի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր
  ArmJIF 0.016
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Պատմա-բանասիրական հանդես
  ArmJIF 0.076
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, պրակ Ա
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Վէմ
  ArmJIF 0.071
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Տարածաշրջան և աշխարհ
  ArmJIF 0.02
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ցեղասպանագիտական հանդես
  ArmJIF 0.079
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում
  ArmJIF 0.008
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Օրենքի պատվար
  ArmJIF 0.016
  JCR IF -
  CiteScore -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!