Գիտական բնագավառ - Արվեստ և հումանիտար գիտություններ

ամսագրի անվանում

ArmJIF
JCR IF
CiteScore
 • Вестник РАУ. Гуманитарные и общественные науки
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ակունք
  ArmJIF 0.025
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն
  ArmJIF 0.021
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն
  ArmJIF 0.342
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն
  ArmJIF 0.029
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն
  ArmJIF 0.139
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր հայագիտության
  ArmJIF 0.035
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի արխիվների
  ArmJIF 0.132
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Մատենադարանի
  ArmJIF 0.103
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր – Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան
  ArmJIF 0.012
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Երաժշտական Հայաստան
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Էջմիածին
  ArmJIF 0.075
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Իմաստություն
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Լեզու և լեզվաբանություն
  ArmJIF 0.059
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Լրաբեր հասարակական գիտությունների
  ArmJIF 0.026
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Կանթեղ
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Կրթությունը և գիտությունը Արցախում
  ArmJIF 0.054
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայագիտական հանդես
  ArmJIF 0.03
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայագիտության հարցեր
  ArmJIF 0.12
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հանդես - Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Մխիթար Գոշ
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Պատմա-բանասիրական հանդես
  ArmJIF 0.076
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Պատմություն և մշակույթ
  ArmJIF 0.065
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, պրակ Ա
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Տարածաշրջան և աշխարհ
  ArmJIF 0.02
  JCR IF -
  CiteScore -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!