Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն

Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն

Գլխավոր խմբագիր - Մ.Ա. Գրիգորյան

ISSN(print): 1829-1759

Գիտական բնագավառ - Երկրագիտություն և տիեզերքի գիտություն Վեբ կայք - http://ysu.am/science/hy/1520434742
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2019 0.172 - -
2018 0.138 - -
2017 0.143 - -
2016 0.167 - -
2015 0.125 - -
ցույց տալ ամբողջը

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!