Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն

Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն

Գլխավոր խմբագիր - Հ. Ղ. Միրզոյան

ISSN(print): 1829-4537

Գիտական բնագավառ - Արվեստ և հումանիտար գիտություններ Վեբ կայք - https://journals.ysu.am/index.php/bulletin-ysu-rus-phil
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2020 0.027 - -
2019 0.029 - -
2018 0.029 - -
2017 0.053 - -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!