Պետություն և իրավունք

Գլխավոր խմբագիր - Գ. Ղազինյան

ISSN(print): 1829-023X

Գիտական բնագավառ - Հասարակական գիտություններ II (տնտեսական և քաղաքական հարցեր) Վեբ կայք - http://www.ysu.am/faculties/hy/Law/section/structure/amb/48439
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2019 0.012 - -
2018 0.01 - -
2017 - - -
2016 0.013 - -
2015 0.024 - -
ցույց տալ ամբողջը

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!