Պետություն և իրավունք

Գլխավոր խմբագիր - Լ. Օհանյան

ISSN(print): 1829-023X

Գիտական բնագավառ - Հասարակական գիտություններ II (տնտեսական և քաղաքական հարցեր, պատմություն և իրավունք) Վեբ կայք - http://www.ysu.am/faculties/hy/Law/section/structure/amb/48439
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2017 - - -
2016 0.013 - -
2015 0.024 - -
2014 0.066 - -
2012 0.02 - -
ցույց տալ ամբողջը

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!