Բանբեր ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության

Բանբեր ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության

Գլխավոր խմբագիր - Լ. Անդրիասյան

ISSN(print): 1829-006X

Գիտական բնագավառ - Կլինիկական և փորձարարական բժշկություն II (ներքին հիվանդությունների հետ կապ չունեցող մասնագիտություններ) Վեբ կայք - http://adu.am/am/bamber
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2020 - - -
2019 0.08 - -
2018 - - -
2017 - - -
2014 0.048 - -
ցույց տալ ամբողջը

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!