Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն

Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն

Գլխավոր խմբագիր - Միրզոյան Հ. Ղ.

ISSN(print): 1829-457X

Գիտական բնագավառ - Արվեստ և հումանիտար գիտություններ Վեբ կայք - http://ysu.am/science/hy/1526560249
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2019 0.136 - -
2018 0.021 - -
2017 0.089 - -
2015 0.039 - -
2014 0.022 - -
ցույց տալ ամբողջը

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!