Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Քիմիա և կենսաբանություն

Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Քիմիա և կենսաբանություն

Գլխավոր խմբագիր - Ռ. Հարությունյան

ISSN(print): 1829-1767

Գիտական բնագավառ - Քիմիա , Կենսագիտություններ (ընդհանուր, բջջային և ենթաբջջային կենսաբանություն, գենետիկա), Կենսաբժշկական հետազոտություններ, Կենսաբանություն (օրգանիզմային և վերօրգանիզմային մակարդակ) Վեբ կայք - https://journals.ysu.am/index.php/proceedings-chem-biol
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2020 0.111 - -
2019 0.114 - -
2018 0.171 - -
2017 0.175 - -
2016 0.106 - -
ցույց տալ ամբողջը

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!