Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Քիմիա և կենսաբանություն

Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Քիմիա և կենսաբանություն

Գլխավոր խմբագիր - Ռ. Հարությունյան

ISSN(print): 1829-1767

Գիտական բնագավառ - Կենսաբանություն (օրգանիզմային և վերօրգանիզմային մակարդակ), Կենսաբժշկական հետազոտություններ, Կենսագիտություններ (ընդհանուր, բջջային և ենթաբջջային կենսաբանություն, գենետիկա), Քիմիա Վեբ կայք - http://ysu.am/science/hy/1520431333
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2018 0.171 - -
2017 0.175 - -
2016 0.106 - -
2015 0.1 - -
2014 0.087 - -
ցույց տալ ամբողջը

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!