Էջմիածին

Էջմիածին

Գլխավոր խմբագիր - Ա. Մադոյեան

ISSN(print): 1829-4243

Գիտական բնագավառ - Արվեստ և հումանիտար գիտություններ, Հասարակական գիտություններ II (տնտեսական և քաղաքական հարցեր) Վեբ կայք - http://www.flib.sci.am/eng/Ejmiadzin/Frame.html
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2018 0.075 - -
2017 0.059 - -
2016 0.06 - -
2015 0.031 - -
2014 0.044 - -
ցույց տալ ամբողջը

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!