Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում

Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում

Գլխավոր խմբագիր - Ա. Ճուղուրյան

ISSN(print): 2579-2555

Գիտական բնագավառ - Հասարակական գիտություններ II (տնտեսական և քաղաքական հարցեր), Հասարակական գիտություններ I (ընդհանուր, տարածաշրջանային և համայնքային հարցեր) Վեբ կայք - http://www.iatc.am/
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2020 0.02 - -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!