Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի.Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում

Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի.Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում

Գլխավոր խմբագիր - Ս.Գ. Աղբալյան

ISSN(print): 1829-3395

Գիտական բնագավառ - Քիմիա , Երկրագիտություն և տիեզերքի գիտություն Վեբ կայք - https://innovative.polytechnic.am/hy/%D5%80%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A5%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D6%80/
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2020 0.077 - -
2019 0.075 - -
2018 0.116 - -
2017 0.222 - -
2016 0.133 - -
ցույց տալ ամբողջը

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!