Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու

Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու

Գլխավոր խմբագիր - Ա. Վարդանյան

ISSN(print): 1829-4227

Գիտական բնագավառ - Հասարակական գիտություններ II (տնտեսական և քաղաքական հարցեր), Հասարակական գիտություններ I (ընդհանուր, տարածաշրջանային և համայնքային հարցեր) Վեբ կայք - http://www.mashtots.am/content.php?catid=41
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2018 - - -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!