Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես

Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես

Գլխավոր խմբագիր - Ս. Գասպարյան

ISSN(print): 1829-0337

Գիտական բնագավառ - Հասարակական գիտություններ I (ընդհանուր, տարածաշրջանային և համայնքային հարցեր), Արվեստ և հումանիտար գիտություններ Վեբ կայք - https://journals.ysu.am/index.php/arm-fol-angl
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2020 0.053 - -
2019 - - -
2018 - - -
2017 0.044 - -
2015 0.047 - -
ցույց տալ ամբողջը

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!