Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, պրակ Բ

Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, պրակ Բ

Գլխավոր խմբագիր - Գ. Խաչատրյան

ISSN(print): 1829-4812

Գիտական բնագավառ - Ֆիզիկա, Քիմիա , Մաթեմատիկա, Ճարտարագիտություն, Կենսաբանություն (օրգանիզմային և վերօրգանիզմային մակարդակ) Վեբ կայք - http://vsu.am/gitakan-texekagir/
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2020 0.019 - -
2019 - - -
2018 0.019 - -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!