Вестник РАУ.Физико-математические и естественные науки

Вестник РАУ.Физико-математические и естественные науки

Գլխավոր խմբագիր - Է. Ղազարյան

ISSN(print): 1829-0450

Գիտական բնագավառ - Ֆիզիկա, Մաթեմատիկա, Երկրագիտություն և տիեզերքի գիտություն , Կենսագիտություններ (ընդհանուր, բջջային և ենթաբջջային կենսաբանություն, գենետիկա) Վեբ կայք - https://science.rau.am/page/vestnik-rau
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2020 0.081 - -
2019 0.125 - -
2018 0.019 - -
2017 0.133 - -
2016 0.222 - -
ցույց տալ ամբողջը

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!