Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն

Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն

Գլխավոր խմբագիր - Միրզոյան Հ. Ղ.

ISSN(print): 1829-4553

Գիտական բնագավառ - Արվեստ և հումանիտար գիտություններ, Հասարակական գիտություններ I (ընդհանուր, տարածաշրջանային և համայնքային հարցեր) Վեբ կայք - http://ysu.am/science/hy/1526633884
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2019 0.105 - -
2018 0.139 - -
2017 0.189 - -
2016 0.024 - -
2015 0.022 - -
ցույց տալ ամբողջը

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!