Բանբեր – Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

Բանբեր – Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

Գլխավոր խմբագիր - Գ. Գասպարյան

ISSN(print): 1829-3107

Գիտական բնագավառ - Արվեստ և հումանիտար գիտություններ, Հասարակական գիտություններ I (ընդհանուր, տարածաշրջանային և համայնքային հարցեր), Հասարակական գիտություններ II (տնտեսական և քաղաքական հարցեր) Վեբ կայք - http://brusov.am/hy/science/publications/bulletin-of-yslu
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2018 0.012 - -
2017 0.015 - -
2015 0.007 - -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!