Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Բնական գիտություններ

Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Բնական գիտություններ

Գլխավոր խմբագիր - Վ. Ավանեսյան

ISSN(print): 1829-4375

Գիտական բնագավառ - Քիմիա , Ֆիզիկա, Երկրագիտություն և տիեզերքի գիտություն , Մաթեմատիկա, Ճարտարագիտություն, Կենսաբանություն (օրգանիզմային և վերօրգանիզմային մակարդակ)
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2018 0.035 - -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!