Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Բնական գիտություններ

Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Բնական գիտություններ

Գլխավոր խմբագիր - Վ. Ավանեսյան

ISSN(print): 1829-4375

Գիտական բնագավառ - Ֆիզիկա, Քիմիա , Մաթեմատիկա, Ճարտարագիտություն, Կենսաբանություն (օրգանիզմային և վերօրգանիզմային մակարդակ), Երկրագիտություն և տիեզերքի գիտություն Վեբ կայք - http://www.asu.am/index.php?option=com_content&view=article&id=192
Տարի ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա
2020 - - -
2019 0.016 - -
2018 0.035 - -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!